Inici – Inicio

ma colors

L’Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies es dirigeix a l’atenció integral de la família, a través de diferents programes per a un tractament personalitzat, utilitzant un enfoc interdisciplinari en la valoració i atenció integral del nen o adolescent i, el nucli familiar. És una associació sense ànim de lucre. Reconeguda per la Direcció General de Drets i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i, en el registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. Membre de la Taula d’Entitats Sanitàries de l’Ajuntament de Terrassa.

Un dels projectes més importants que realitzem actualment és el Centre de Teràpies CAN PAU (Centre d’Atenció Especialitzada) per a nens amb TEA, TGD, RM, etc…

Realitzem atenció integral a les famílies a través de diferents tractaments de:

Psicologia Familiar i Infantil, Musicoteràpia, Logopèdia, Psicomotricitat, Teràpia Ocupacional Pediàtrica i Teràpia d’Integració Sensorial, Mètode Doman, Estimulació Precoç, Educació Especial, Rehabilitació Infantil, Reeducacions, Teràpia Miofuncional entre d’altres.

www.centrecanpau.com

musicoterapiaypsicoterapias.org


 

ma colors

La Asociación de Musicoterapia y Psicoterapias se dirige a la atención integral de la familia, a traves de distintos programas para un tratamiento personalizado, utilizando un enfoque interdisciplinario en la valoración y atención integral del niño y adolescente y del núcleo familiar. Es una asociación sin ánimo de lucro. Reconocida por la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya, y en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones Ciudadanas. Miembro de la Taula d’Entitats Sanitarias de L’Ajuntament de Terrassa.

Uno de los proyectos mas importantes que realizamos actualmente es el Centro de Terapias CAN PAU (centre d’Atenció Especialitzada) para niños con TEA, TGD, RM, etc…

Realizamos atención integral a las familias a través de distintos tratamientos de:

Psicologia Familiar, Infantil, Musicoterapia, Logopedia, Psicomotricidad, Terapia Ocupacional Pediátrica y Terapia de Integración Sensorial, Método Doman, Estimulación Precoz,  Educación Especial, Rehabilitación Infantil, Reeducaciones, Terapia Miofuncional entre otras.

www.centrecanpau.com

musicoterapiaypsicoterapias.org

 

cp3